Świadczeniodawca:

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
+48 22 569 59 00

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach
ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice (Nikiszowiec)
+48 32 358 77 00

Prezes Centrum Medycznego MAVIT:
Marcelina Kostrakiewicz

Dyrektor Operacyjny:
Karol Tondera

Rejestracja Pacjentów:
Tel.: 22 569 59 00 (w godzinach 08:00-20:00)

Pełnomocnik Praw Pacjenta:
Warszawa: Paweł Gburzyński - pelnomocnik.warszawa@mavit.pl
Katowice: Alina Golka - pelnomocnik.katowice@mavit.pl

  • Telefoniczna Informacja Pacjenta (wspólny numer telefonu Pełnomocnika Praw Pacjenta oraz Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia) 800 190 590 (połączenia bezpłatne, czynna całodobowo).
  • Europejski numer alarmowy – 112
  • Państwowe Ratownictwo Medyczne – 999
  • Państwowa Straż pożarna – 998
  • Policja – 997