Starania Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. zostały zweryfikowane prze DNV GL – Business Assurance, czego wynikiem są liczne prestiżowe Certyfikaty Zarządzania Jakością otrzymywane przez zarówno Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie, jak i Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach. 

Zintegrowany System Zarządzania – Warszawa

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. w podejmowanych działaniach kieruje się wysoką jakością świadczonych usług, czego dowodem są otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością zgodne z normami:

 • ISO 9001 (od maja 2005 r.) 
 • ISO 14001 (od maja 2015 r.)

Certyfikaty obowiązują do 2027 r.

Certyfikaty obejmują zakres: „Diagnostyka i leczenie chorób oczu u dorosłych oraz dzieci. Zabiegi korygujące wady wzroku za pomocą lasera oraz z zastosowaniem soczewek fakijnych.” oraz „Hospitalizacja w trybie jednodniowym: okulistyka dorosłych. Izba Przyjęć. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne i zabiegowe w zakresach: okulistyka dzieci i dorosłych.”

Warszawa-Podlesna-61-2.png
Podlesna-61-Warszawa-2.png
Warszawa-Podlesna-2.png
Podlesna-Warszawa-2.png

Otrzymane certyfikaty są wynikiem wielomiesięcznych przygotowań i działań personelu na rzecz porządkowania systemu zarządzania jakością w firmie.

Najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług osiągamy poprzez:

 • wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne
 • wdrożone Standardy Obsługi Pacjenta
 • używanie sprzętu i materiałów medycznych najnowszej generacji
 • zastosowanie pakietów indywidualnych, tzw. Custom Pack®, do bezpiecznego wykonywania zabiegów usuwania zaćmy
 • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
 • spełnianie przepisów prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Zintegrowany System Zarządzania – Katowice

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. w podejmowanych działaniach kieruje się wysoką jakością świadczonych usług, czego dowodem są otrzymane Certyfikaty Zarządzania Jakością zgodne z normami:

 • ISO 9001 (od kwietnia 2011 r.)
 • ISO 14001 (od maja 2015 r.)

Certyfikaty obowiązują do 2027 r.

Certyfikaty obejmują zakres: „Diagnostyka leczenia chorób z zakresu laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki u dzieci oraz dorosłych. Badania audiologiczne. Diagnostyka obrazowa” oraz „Hospitalizacja w trybie całodobowym, planowym i jednodniowym: otorynolaryngologia dzieci i dorosłych, okulistyka dzieci i dorosłych, chirurgia szczękowo – twarzowa dzieci i dorosłych. Izba przyjęć. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne i zabiegowe w zakresach: otorynolaryngologia dzieci i dorosłych, okulistyka dzieci i dorosłych, chirurgia szczękowo – twarzowa dzieci i dorosłych, leczenie zeza, audiologia i foniatria, alergologia, logopedia. Diagnostyka obrazowa.”

Katowice-Szopienicka.png
Katowice.png

Otrzymane certyfikaty są wynikiem wielomiesięcznych przygotowań i działań personelu na rzecz porządkowania Systemu Zarządzania Jakością w firmie.

Wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług osiągamy poprzez:

 • wysokie i stale rozwijane kwalifikacje pracowników, ich świadomość i pełne zaangażowanie
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi medyczne
 • staranny dobór dostawców usług i materiałów medycznych
 • opiekę i staranny monitoring wszystkich procesów realizowanych w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o.
 • zakup sprzętu najnowszej generacji do wczesnego wykrywania schorzeń oraz przeprowadzania zabiegów
 • wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych
 • spełnianie przepisów prawa oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

W 2023 roku Szpitale Specjalistyczne Centrum Medycznego MAVIT w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 oraz w Katowicach przy ul. Szopienickiej 65 otrzymały Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

Certyfikat Ministra Zdrowia uzyskuje placówka po pozytywnej ocenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uzyskanie certyfikatu świadczy o spełnieniu przez Szpital standardów poprawiających jakość opieki medycznej przy jednoczesnym zapewnieniu Pacjentom największego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz komfortowych warunków leczenia.